Giải pháp toàn diện

Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin)

Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) là một đại diện kỹ thuật số của một đối tượng, quy trình hoặc dịch vụ vật lý như trang trại điện gió, tòa nhà hoặc thậm chí toàn bộ thành phố.

Bản sao kỹ thuật số cung cấp một mô hình 3D tích hợp nhiều loại thông tin từ hình học đến dữ liệu theo thời gian thực cho phép quản lý, thực hiện các nghiên cứu mô phỏng về hoạt động, mô phỏng các kịch bản tác động rủi ro từ thiên tai cho đến sự cố có thể xảy ra, nhằm đưa ra các giải pháp ngăn ngừa rủi ro cũng như xây dựng các kịch bản ứng phó.

Mô hình Digital Twin cơ bản mô phỏng hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải
Mô phỏng tàu cập cảng bên trong mô hình Digital Twin
Đối tác

Các thương hiệu đầu ngành

Trung tâm chuyển đổi số Portcoast

Địa chỉ: 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 - 28) 62970345; 62970341

Email: portcoast@portcoast.com.vn

Liên hệ!