Giải pháp toàn diện

Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin)

Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) là một phiên bản số hóa chính xác của đối tượng, quá trình hoặc hệ thống thực tế. Nó được tạo ra thông qua việc kết hợp sử dụng các công nghệ kỹ thuật số như phần mềm, cảm biến và mô phỏng. Bản sao kỹ thuật số cung cấp đầy đủ các thông tin của đối tượng thực tế.

Trong quy trình BIM, bản sao kỹ thuật số được sử dụng để quản lý thông tin chi tiết của tòa nhà hoặc hệ thống, bao gồm các thông tin về hình dạng, kích thước, vật liệu, các phương pháp xây dựng,...Ngoài ra, nó còn có thể được sử dụng để phân tích các thông tin quan trọng về hiệu suất và chi phí của dự án, giúp các nhà thiết kế và nhà quản lý dự án đưa ra các quyết định chính xác và hiệu quả hơn.

Mô hình Digital Twin cơ bản mô phỏng hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải
Mô phỏng tàu cập cảng bên trong mô hình Digital Twin

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn