Sản phẩm

Khảo sát khối lượng

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng cung cấp các cuộc khảo sát thể tích để tính toán chính xác khối lượng dự trữ, khối lượng khai thác và khối lượng đào đắp.

Chúng tôi sử dụng các giải pháp và thiết bị tiên tiến như Máy toàn đạc, GNSS, Laser scancông nghệ máy bay không người lái (UAV/Drone) để thực hiện các cuộc khảo sát khối lượng của bạn một cách chính xác. Chúng tôi thu thập dữ liệu hiện trường một cách nhanh chóng và hiệu quả, sử dụng các phương pháp từ xa để hỗ trợ sức người và an toàn trong môi trường khó tiếp cận, nguy hiểm.

Sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu định tính và định lượng. Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích các thông tin này ở định dạng 2D hoặc mô hình 3D. Ngoài ra, nhận chụp ảnh trên không với mức độ chi tiết cần thiết, thể hiện bản đồ kho dự trữ trong một báo cáo có độ chi tiết cao và chính xác.

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn