Sản phẩm

Mô hình Đám mây điểm

Bằng cách sử dụng công nghệ 3D Laser độ nét cao là một cách nhanh chóng và hiệu quả để thu thập dữ liệu không gian của môi trường. Kết quả thu được là mô hình đám mây điểm cung cấp cho khách hàng các thông tin về đối tượng như hình dạng, khoảng cách, tình trạng của các phần cấu trúc như sàn võng, tường cong, dầm lệch, nền móng nứt, hoặc bất kỳ vật thể phức tạp nào có trong tầm nhìn của máy quét.

Chúng tôi cung cấp nền tảng chia sẻ dữ liệu scan TruView, chế độ xem dữ liệu đám mây điểm, hình ảnh 360 độ và mô hình thiết kế, để người dùng thực hiện đo đạc, hiện thị tọa độ,...

Các định dạng hỗ trợ:

  • Định dạng .PCG và RCS - AutoDesk
  • Định dạng .IMP, PTX - Leica
  • Định dạng .POD - Định dạng Pointools và Bentley

Dữ liệu đám mây điểm được sử dụng làm đầu vào cho các sản phẩm như:

  • Kiểm tra hoàn công
  • Tạo tài liệu CAD 2D, 3D
  • Phân tích xung đột, biến dạng
  • Tính toán khối lượng
  • Thiết kế ngược

Nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng dữ liệu đám mây điểm 3D này như một bản ghi lịch sử về các điều kiện của công trình hoặc địa điểm tại thời điểm khảo sát. Dữ liệu này có thể được sử dụng để bảo tồn các công trình lịch sử, tài liệu pháp lý, khảo sát tiến độ xây dựng, v.v.

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn