Thiết bị

Khảo sát trên không Drone/UAV

Thiết bị

Khảo sát 3D Laser

Thiết bị

Máy toàn đạc & Máy thủy bình điện tử

Thiết bị

Máy định vị GPS/GNSS RTK

Thiết bị

Hệ thống lập bản đồ di động (Mobile Mapping System)

Thiết bị

Khảo sát Thủy văn

Đối tác

Các thương hiệu đầu ngành

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn