Sản phẩm

Mô hình lưới 3D Mesh

Quá trình chuyển đổi đám mây điểm thành mô hình lưới 3D cũng như hình ảnh thành lưới, tạo ra các mô hình quang học 3D. Nó giảm đáng kể thời gian dành cho việc tạo thủ công mô hình 3D và quản lý để hiển thị biểu diễn vectơ của đối tượng. Các kỹ thuật viên của chúng tôi có thể xác định hình dạng của một hệ thống vật lý thông qua các tập hợp tọa độ 3D.

Tại Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng, chúng tôi chuyên thu thập, lập tài liệu và chia lưới các bất kỳ thứ gì không thể hiển thị bằng định dạng mô hình CAD hoặc 3D truyền thống, nhằm cung cấp một bản sao ảo trực quan và chính xác.

Ứng dụng của mô hình lưới 3D Mesh của chúng tôi bao gồm:

  • Những hệ thống phức tạp nhất bao gồm đường ống, van và thiết bị
  • Bảo tồn các đối tượng công trình kiến ​​trúc lịch sử
  • Tạo các mô hình chính xác cho ngành công nghiệp điện ảnh
  • Tính thể tích vật thể và mặt bằng rộng lớn

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn