Chào mừng

Chúng tôi là...

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng (PORTCOAST DT) là đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PORTCOAST), chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số, nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Chúng tôi nhận ra rằng ngày nay sự đổi mới đang tiến triển với tốc độ nhanh và chúng tôi cần giúp khách hàng của mình bắt kịp với công nghệ luôn thay đổi và hiểu được tiềm năng của nó đối với hoạt động kinh doanh.

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn