Về chúng tôi

Đề tài nghiên cứu

21/09/2022 | ICSCEA 2021 | PDF

Đánh giá sai số giữa mô hình đám mây điểm (pointcloud) và mô hình BIM đối với công trình thực tiễn

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, việc thu thập dữ liệu đám mây điểm (point cloud) thông qua thiết bị 3D Laser Scanning đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, công nghệ 3D Laser Scanning ngày càng được biết đến và ứng dụng vào các dự án xây dựng.

12/09/2022 | ICSCEA 2021 | PDF

Mô phỏng va cham tàu sử dụng Phép quang trắc và 3D laser scanning - Một trường hợp ở cảng container

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, việc thu thập dữ liệu đám mây điểm (point cloud) thông qua thiết bị 3D Laser Scanning đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, công nghệ 3D Laser Scanning ngày càng được biết đến và ứng dụng vào các dự án xây dựng.

04/2020 | Tạp chí Xây dựng Việt Nam | PDF

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR) vào việc mô phỏng số hóa 3D đối tượng từ dữ liệu đám mây điểm (Point Cloud) và phép quang trắc (Photogrammetry) - Trường hợp nghiệm thu cấu kiện công trường

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, việc thu thập dữ liệu đám mây điểm (point cloud) thông qua thiết bị 3D Laser Scanning đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, công nghệ 3D Laser Scanning ngày càng được biết đến và ứng dụng vào các dự án xây dựng.

01/2020 | Tạp chí Xây dựng Việt Nam | PDF

Kết hợp dữ liệu đám mây điểm từ các thiết bị 3D Laser scanning và phương tiện bay không người lái (UAV) nhằm thu thập thông tin mô hình công trình xây dựng

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, việc thu thập dữ liệu đám mây điểm (point cloud) thông qua thiết bị 3D Laser Scanning đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, công nghệ 3D Laser Scanning ngày càng được biết đến và ứng dụng vào các dự án xây dựng.

16/11/2019 | Tạp chí Xây dựng Việt Nam | PDF

Kết hợp dữ liệu đám mây điểm từ các thiết bị 3D Laser scanning và phương tiện bay không người lái (UAV) nhằm thu thập thông tin mô hình công trình xây dựng

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, việc thu thập dữ liệu đám mây điểm (point cloud) thông qua thiết bị 3D Laser Scanning đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, công nghệ 3D Laser Scanning ngày càng được biết đến và ứng dụng vào các dự án xây dựng.

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi qúa trình thiết kế, xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa các công tác, đẩy mạnh quá trình xây dựng công nghiệp hóa.

Liên hệ

328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

(84 - 28) 62970345; 62970341

portcoast@portcoast.com.vn